برخی از خدمات ما

اخبار  حسابداری در سال 1397

اخبار حسابداری در سال 1397

اطلاعات بیشتر
نرم افزار

نرم افزار

اطلاعات بیشتر
حسابرسی

حسابرسی

اطلاعات بیشتر
حسابداری

حسابداری

اطلاعات بیشتر
حسابرس ارشد

معرفی :
این شغل از سری مشاغل گروه شغلی مالی و بازرگانی میباشد که وظیفه آن بررسی اثبات وجود ، اثبات مالکیت ، اثبات تمامیت و صحت انعکاس در صورت های مالی میباشد که در قالب گزارش نویسی و کنترل کلیه اسناد حسابداری سازمان صورت میگیرد و با مشاغل حسابدار عمومی و صنعتی  و بازرگانی ، حسابرس ، کمک حسابرس و مدبر حسابرسی در ارتباط میباشد .
مدت دوره :
کد استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای (بین المللی) به شماره 2/2/1/11/10-1
طول دوره آموزشی : 102 ساعت
شرایط  ورود :
حداقل میزان تحصیلات : لیسانس حسابداری
حداقل توانایی جسمی : سلامت کامل جسمانی و روانی
مهارت های پیش نیاز این استاندارد : دوره حسابرسی
مزایای دوره :
تعیین حدود و روش های رسیدگی برای حسابرسی
تقسیم کار بین حسابرسان . کمک حسابرسان
زمانبندی رسیدگی به قسمت های مختلف صورت های مالی و ارائه گزارش رسیدگی به کارفرما
بررسی کاربرگ های تهیه شده توسط حسابرسان و کمک حسابرسان
نظارت بر اجرای صحیح استاندارد های اجرای عملیات
رسیدگی به سر فصل های عمده  و اساسی نکات عمده گزارشی

هزینه دوره : 0 تومان ثبت نام دوره
حسابرس درجه 2

معرفی :
حسابرس درجه 2 کسی است که علاوه بر مهارت حسابداری عمومی تکمیلی بتواند از عهده کنترل عوامل موثر محیط کار ، کنترل مدارک حسابرسی ، بررسی اسناد ، کنترل محاسبات ، کنترل امور تدارکات و کنترل انبار ها  برآید .
مدت دوره :
کد استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای (بین المللی) به شماره 2/2/21/10-1
طول دوره آموزشی :  168 ساعت
شرایط  ورود :
حداقل میزان تحصیلات : دیپلم
حداقل توانایی جسمی : متناسب با شغل مربوطه
مهارت های پیش نیاز این استاندارد : ندارد
مزایای دوره :
تشخیص عوامل موثر محیط کار
رعایت نکات ایمنی بهداشتی و پیشگیری از حوادث
اجرای عملیات حسابرسی  در امور  تدارکات

هزینه دوره : 0 تومان ثبت نام دوره
حسابرس درجه 1

معرفی :
حسابرس درجه یک کسی است که علاوه بر مهارت حسابداری صنعتی درجه دو بتواند از عهده کنترل سیستم انبار بر حسب نوع کالا ، کنترل  مصرف کالا در واحد های مختلف ، کنترل برگه های انتقال کالا ، کنترل انواع خرید ، فروش ، موجودی ، قیمت گذاری و گزارش نویسی برآید .
مدت دوره :
کد استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای (بین المللی) به شماره 2/1/21/10-1
طول دوره آموزشی :  131 ساعت
شرایط  ورود :
حداقل میزان تحصیلات : فوق دیپلم
حداقل توانایی جسمی : سلامت جسمانی و روانی
مهارت های پیش نیاز این استاندارد : ندارد
مزایای دوره :
تشخیص عوامل محیط کار
رعایت نکات ایمنی بهداشتی و پیشگیری از حوادث
اجرای عملیات حسابرسی  در امور انبارها

هزینه دوره : 0 تومان ثبت نام دوره
حسابرس ارشد (امور تولید و کنترل کالا)

معرفی :

حسابرس ارشد امور تولید و کنترل کالا از مشاغل حوزه مالی و بازرگانی میباشد که وظیفه اصلی آن عمدتا اظهار نظر نسبت به رعایت تمام جنبه های با اهمیت استانداردهای حسابداری و حسابرسی رخدادهای مالی صورت پذیرفته در طول دوره های زمانی مورد رسیدگی که منتج به تهیه صورت های مالی واحد مورد رسیدگی میگردد میباشد . همچنین ارائه گزارش تحریفات و مشاهدات با اهمیت که مغایر با اصول استانداردهای مذکور و همچنین قوانینی از جمله قانون تجارت ، قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین مرتبط با مجمع عمومی صاحبان سهام .

مدت دوره :

کد استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای (بین المللی) به شماره 1/12/21/10-1

طول دوره آموزشی :  100 ساعت

شرایط  ورود :

حداقل میزان تحصیلات : فوق لیسانس حسابداری و حسابرسی

حداقل توانایی جسمی : عدم محدودیت بینایی و شنوایی به نحوی که در انجام امور محوله اختلال ایجاد نشود .

مهارت های پیش نیاز این استاندارد : حسابرس ارشد

مزایای دوره :

برنامه ریزی و تدارک حسابرسی داخلی

بررسی مقدماتی و وبررسی ساختار کنترل داخلی

آزمون های گسترده و یافته های حسابرسی

گزارشگری

پیگیری و ارزیابی یافته های حسابرسی

هزینه دوره : 0 تومان ثبت نام دوره
تحلیل گر بورس

معرفی :

تحلیلگر بورس کسی است که بتواند از عهده تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی ، سیاسی،اجتماعی کشور ، منطقه ، تجزیه و تحلیل بازار سهام ، تشخیص میزان ریسک و بازده بازار ، صنایع ، دارایی و همچنین تشکیل پرتفوی ، سبد سهام ، انتخاب صنعت برتر ، تجزیه و تحلیل وضعیت مالی شرکت ، انتخاب سهم از مدل های رایج و صنایع برتر ، تجزیه و تحلیل جو بازار ، به کارگیری نرم افزار های کامپیوتری ، ریاضیات و آمار و اطلاعات ، انتخاب کارگزار ، اداره کردن سبد سهام و تطبیق تئوری های جدید با فعالیت های عملی برآید .

مدت دوره :

کد استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای (بین المللی) به شماره 2/1/45/41-4

طول دوره آموزشی :  110 ساعت

شرایط  ورود :

حداقل میزان تحصیلات : دیپلم (پایان دوره نظری)

حداقل توانایی جسمی : دارابودن قدرت بینایی  ، شنوایی

مهارت های پیش نیاز این استاندارد :  ندارد

مزایای دوره :

توانایی تجزیه و تحلیل کلان اقتصاد

توانایی تشخیص وضعیت اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی منطقه و جهان

توانایی تشخیص وضعیت اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی فرهنگی کشور

توانایی تجزیه و تحلیل مسایل سیاسی و تعمیم آن به مسایل اقتصادی

توانایی  تشکیل پر تفوی دارایی (سیاست سرمایه گذاری)

توانایی تجزیه و تحلیل بازار سهام (کلان)

توانایی تشخیص بازده انتظاری

توانایی تشخیص میزان ریسک

توانایی تشخیص ریسک و بازده شرکت ها

هزینه دوره : 0 تومان ثبت نام دوره
مدیر مالی

معرفی :

این شغل در حوزه خدمات ، گروه شغلی امور مالی و بازرگانی میباشد.این شغل دارای شایستگی هایی از جمله تصمیم گیری و فعالیت های مالی – تجزیه و تحلیل صورت های مالی و جریان نقدی – پیش بینی مالی ، برنامه ریزی و بودجه بندی – اتخاذ تصمیمات مالی با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول – بودجه بندی سرمایه – مدیریت سرمایه در گردش – تامین مالی کوتاه مدت – ریسک ، بازده و ارزیابی اوراق بهادار – کاربرد دارایی ها و وجوه ایجاد کننده هزینه ثابت و ساختار سرمایه میباشد و این شغل با مشاغلی همچون معون و رییس حسابداری در ارتباط است .

مدت دوره :

کد استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای (بین المللی) به شماره 2/2/2/11/10-1

طول دوره آموزشی : 165  ساعت

شرایط  ورود :

حداقل میزان تحصیلات : لیسانس حسابداری ، مدیریت و اقتصاد

حداقل توانایی جسمی  و ذهنی : سلامت جسمانی  و روانی

مهارت های پیش نیاز این استاندارد : ندارد

مزایای دوره :

تصمیم گیری و فعالیت های مالی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی و جریان نقدی

پیش بینی مالی ، برنامه ریزی و بودجه بندی

اتخاذ تصمیمات مالی با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول

بودجه بندی سرمایه ای

مدیریت سرمایه در گردش

تامین مالی کوتاه مدت

ریسک ، بازده و ارزیابی اوراق بهادار

کاربرد دارایی ها و وجوه ایجاد کننده هزینه ثابت وساختار سرمایه

هزینه دوره : 0 تومان ثبت نام دوره

چارت سازمانی

احمد اربابپور بیدگلی

احمد اربابپور بیدگلی

کارشناس ارشد حسابداری

نام متخصص

نام متخصص

تخصص و سمت شخص

نام متخصص

نام متخصص

تخصص و سمت شخص

نام متخصص

نام متخصص

تخصص و سمت شخص

ثبت نام در دوره های آموزشی

حسابداری و حسابرسی حرفه ای

حسابداری و حسابرسی حرفه ای

توضیحات موردنظر شما

حسابرسی

حسابرسی

توضیحات مورد نظر شما

حسابداری تکمیلی

حسابداری تکمیلی

توضیحات مورد نظر شما

حسابداری مقدماتی

حسابداری مقدماتی

برخی از اخبار تخصصی ما

تحقیق و مقاله ی حسابداری اخبار ما
تحقیق و مقاله ی حسابداری
 
 
فرق مالیات بر مصرف با مالیات بر ارزش افزوده؟

  
    فرق مالیات بر مصرف با مالیات بر ارزش افزوده؟.

?طبق اصل 51 قانون اساسی، "هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون." یک معنای این اصل این است که هر نوع وجوه دریافتی دولت از اشخاص البته، اگر در ازای ار...

ادامه مطلب

اخبار مجامع حرفه ای اقتصادی اخبار ما
اخبار مجامع حرفه ای اقتصادی

سود بانکی باید ۱۲ درصد می‌شد رئیس کل اسبق بانک مرکزی با برشمردن ۳ خطای بانک مرکزی در جریان کاهش نرخ سود بانکی گفت: با تعیین نرخ سود ۱۵ درصد ترازنامه بانک ها در سال ۹۶ هم منفی خواهد شد.
 
به گزارش تسنیم؛ ­طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه فعالیت بانکداری بد...

ادامه مطلب

اخبار مجامع حرفه ای حسابداری اخبار ما
اخبار مجامع حرفه ای حسابداری
 

یش‌نویس استاندارد حسابداری ۳۵ مالیات بر درآمد پیش‌نویس استاندارد حسابداری ۳۵
مالیات بر درآمد
(تدوین شده سال ۱۳۹۶)
کمیته تدوین استانداردهاى حسابداری، براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و با تشکیل جلسات متعدد، پیش‌نویس استاندارد ”مالیات بر درآمد“ را ت...

ادامه مطلب

بورس اوراق بهادار -تازه های بازار سرمایه اخبار ما
بورس اوراق بهادار -تازه های بازار سرمایه

مصوبات جدید کمیته فقهی بورس عضو شورای فقهی بورس با اشاره به مصوبات جدید این شورا، از موافقت اولیه با کلیت فوروارد و یا قرارداد آتی خاص خبر داد.
 
 
سیدعباس موسویان در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، درباره بررسی موضوع پیمان آتی در کمیته فقهی سازمان بورس گفت: در گذشته ما موضو...

ادامه مطلب

اخبار امور مالیاتی اخبار ما
اخبار امور مالیاتی
اصلاح مالیات برارزش افزوده؛ شاید وقتی دیگر/ وعده‌هایی که محقق نشد ۳ مهر , ۱۳۹۷ مالیات بر ارزش افزوده نوعی از مالیات ستانی بر اساس مصرف کالا و خدمات با هدف تامین درآمدهای مالیاتی پایدار و شفاف سازی مبادلات اقتصادی است که در ۱۶۰ کشور جهان اجرا می شود؛ ایران نیز از سال ۸۷ پس از گذشت چندین سال

ادامه مطلب

فرم ارتباط با ما

تلفن همراه شما ...
ایمیل شما ...
نام شما ...
متن پیام شما ...


بالا رفتن سایت