برخی از خدمات ما

اخبار  حسابداری در سال 1397

اخبار حسابداری در سال 1397

اطلاعات بیشتر
نرم افزار

نرم افزار

اطلاعات بیشتر
حسابرسی

حسابرسی

اطلاعات بیشتر
حسابداری

حسابداری

اطلاعات بیشتر
دوره عالی پرورش مشاور مالی

مخاطبان :
علاقه مندان به کار در زمینه مشاور مالی
داشتن حداقل لیسانس حسابداری و یا رشته های مرتبط با آن
داشتن 2 سال تجربه کاری در رده سرپرستی و مدیریت
هدف دوره:
توسعه دانش مخاطبان در حوزه مشاوره ، به خصوص مشاوره مالی
افزایش مهارت حرفه ای مخاطبان به منظور ایجاد ارزش برای سازمانها
محتوای دوره :
حسابداری مدیریت – بخش سوم
تهیه صورت های مالی تلفیقی
مدیریت مالی – بخش دوم
قانون مالیات- بخش سوم
قانون کار
تجزیه و تحلیل مالی کسب و کار
مدیریت استراتژیک
مطالعه امکان سنجی و تدوین برنامه های کسب و کار
عارضه یابی و بهبود روش ها
مدیریت پروژه
مدیریت رفتار سازمانی
آشنایی با حرفه مشاوره
مدت دوره : 280 ساعت
روزهای برگزاری :
در طی هفته : دو روز در هفته و در ساعات غیر اداری
آخر هفته : یک روز در هفته پنج شنبه ها صبح و عصر

هزینه دوره : 0 تومان ثبت نام دوره
دوره جامع قوانین و مقررات (ویژه مدیران)

مخاطبان :

عاقه مندان به کمک مهارت های حرفه ای در جهت آشنایی کامل با قوانین و مقررات اجرایی

دارا بودن حداقل 2 سال تجربه کاری در رده سرپرستی

هدف دوره:

آشنایی مدیران با کلیه قوانین و مقررات اجرایی و نحوه به کار گیری آنها

درک بهتر از مسئولیت ها و وظایف مدیران طبق قانون

محتوای دوره :

قانون مالیات جامع

حقوق تجارت جامع

قانون کار

قوانین و مقررات بازار سرمایه

قانون دیوان محاسبات و محاسبات عمومی

اسناد تجاری و روش های پرداخت بین المللی

حقوق تامین اجتماعی

قوانین مناقصه و مزایده

مبانی حقوق قراردادها جامع

 

مدت دوره : 115 ساعت

روزهای برگزاری :

در طی هفته : دو روز در هفته و در ساعات غیر اداری

آخر هفته : یک روز در هفته (پنج شنبه ) و در ساعات غیر اداری

هزینه دوره : 0 تومان ثبت نام دوره
دوره عالی حسابداری پیمانکاری

مخاطبان :

علاقه مندان به ارتقای مهارت های حرفه ای حسابداری پیمانکاری

دارا بودن حداقل مدرک لیسانس حسابداری  و یا رشته های مرتبط با آن

دارا بودن 2 سال تجربه کاری در صنعت پیمانکاری

هدف دوره:

ارتقای مهارت های حرفه ای حسابدارانی که در صنعت پیمانکاری مشغول به کار هستند .

آموزش حسابداران جهت مدیریت هزینه ها و مدیریت ریسک پروژه های پیمانکاری

محتوای دوره :

استانداردهای حسابداری – بخش اول

حسابداری پیمانکاری – بخش اول

حسابداری پیمانکاری – بخش دوم

قانون مالیات مختص پیمانکاری

مبانی حقوق قراردادها مختص پیمانکاری

مدیریت هزینه در صنعت پیمانکاری

پیمانکاری ارزی

مدت دوره : 218 ساعت

روزهای برگزاری :

در طی هفته : دو روز در هفته و در ساعات غیر اداری

آخر هفته : یک روز در هفته (پنج شنبه ) و در ساعات غیر اداری

 

هزینه دوره : 0 تومان ثبت نام دوره
دوره جامع اجرایی سرمایه گذاری در بازار سرمایه

مخاطبان :

اعضای هیئت مدیره ، مدیران عامل ، معاونان مالی ،  کارشناسان ارشد و کارشناسان

هدف دوره:

ارتقای سطح علمی فعالان و سرمایه گذاران در بازار سرمایه به منظور تشخیص فرصت های سرمایه گذاری و  کسب بازده مناسب و مدیریت ریسک

محتوای دوره :

قوانین و مقررات بازار سرمایه

ابزار ها و نهادهای مالی

تحلیل بنیادی بازار سرمایه

تحلیل تکنیکی بازار سرمایه

آشنایی با بازارهای مالی بین المللی

آشنایی با روش های نوین سرمایه گذاری در بازار سرمایه

مدت دوره : 81 ساعت

هزینه دوره : 0 تومان ثبت نام دوره
آشنایی با ابزارهای تامین مالی

مخاطبان :

اعضای هیئت مدیره ، مدیران عامل ، معاونان مالی ،  کارشناسان ارشد و کارشناسان

هدف دوره:

آشنایی مخطبان با روش های اجرای تامین مالی در بازار سرمایه ، فرآیند اجرایی انتشار اوراق صکوک ، اوراق مرابحه و اوراق استنصاع در بازار سرمایه و سیستم بانکی

محتوای دوره :

روش های اجرایی تامین مالی از طریق سیستم بانکی

روش های اجرایی اعتبارت اسنادی ریالی

روش های اجرایی اعتبارات اسنادی ارزی

استراتژی های تامین مالی با توجه به مصوبات پول و اعتبار و هم چنین مصوبات بانک مرکزی

آشنایی با ابزار های تامین مالی از بازار سرمایه

روش های انتشار اوراق صکوک در بازار سرمایه

آشنایی با روش های انتشار اوراق مرابحه در بازار سرمایه

آشنایی با روش های انتشار اوراق استنصناع در بازار سرمایه

آشنایی با روش های تامین مالی بین المللی در ایران

روش های نوین تامین مالی بین المللی در ایران

روش های نوین مالی از طریق صندوق های سرمایه گذاری

مدت دوره : 128 ساعت

هزینه دوره : 0 تومان ثبت نام دوره
دوره عالی پرورش مدیر مالی

مخاطبان :

کارشناسان رده سرپرستی حسابداری و مالی

هدف دوره:

توسعه دانش مخاطبان در حوزه حسابداری و مدیریت مالی

افزایش دانش روز مدیر مالی و همچنین افزایش مهارتهای مدیریتی

محتوای دوره :

استانداردهای حسابداری – بخش دوم

حسابداری مدیریت- بخش دوم

مدیریت مالی – بخش دوم

تهیه صورت های مالی تلفیقی

تهیه صورت جریان وجوه نقد

قانون مالیات – بخش دوم

حقوق تجارت – بخش دوم

آشنایی با بورس در حوزه مالی

مدیریت ریسک

مدیریت عملکرد

مهارت های مدیریت

مدت دوره : 258 ساعت

روزهای برگزاری :

در طی هفته : دو روز در هفته و در ساعات غیر اداری

آخر هفته : یک روز در هفته (پنج شنبه ) و در ساعات غیر اداری

هزینه دوره : 0 تومان ثبت نام دوره
دوره عالی پرورش حسابدار مدیریت

مخاطبان :

علاقه مندان به کسب مهارت های حرفه ای تخصصی حسابداری مدیریت جهت برنامه ریزی و کنترل دارا بودن حداقل مدرک لیسنس حسابداری و یا رشته های مرتبط با آن

هدف دوره:

کمک به اخذ تصمیمات عملیاتی

حصول اطمینان از کارایی استفاده از منابع

افزایش مهارت در گزارشگری عملکرد مالی

محتوای دوره :

حسابداری  مدیریت  - بخش اول

حسابداری  مدیریت  - بخش دوم

حسابداری  مدیریت  - بخش سوم

حسابداری مدیریت استراتژیک

مبانی و کاربردهای اقتصاد خرد در مدیریت

مدیریت تولید و عملیات

مدیریت عملکرد

مدیریت استراتژیک

مهارت های مدیریت

کاربرد اکسل در حسابداری مدیریت پیشرفته

تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار spss

مدت دوره : 263 ساعت

روزهای برگزاری :

در طی هفته : دو روز در هفته و در ساعات غیر اداری

آخر هفته : یک روز در هفته (پنج شنبه ) و در ساعات غیر اداری

هزینه دوره : 0 تومان ثبت نام دوره

چارت سازمانی

احمد اربابپور بیدگلی

احمد اربابپور بیدگلی

کارشناس ارشد حسابداری

نام متخصص

نام متخصص

تخصص و سمت شخص

نام متخصص

نام متخصص

تخصص و سمت شخص

نام متخصص

نام متخصص

تخصص و سمت شخص

ثبت نام در دوره های آموزشی

حسابداری و حسابرسی حرفه ای

حسابداری و حسابرسی حرفه ای

توضیحات موردنظر شما

حسابرسی

حسابرسی

توضیحات مورد نظر شما

حسابداری تکمیلی

حسابداری تکمیلی

توضیحات مورد نظر شما

حسابداری مقدماتی

حسابداری مقدماتی

برخی از اخبار تخصصی ما

تحقیق و مقاله ی حسابداری اخبار ما
تحقیق و مقاله ی حسابداری
 
 
فرق مالیات بر مصرف با مالیات بر ارزش افزوده؟

  
    فرق مالیات بر مصرف با مالیات بر ارزش افزوده؟.

?طبق اصل 51 قانون اساسی، "هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون." یک معنای این اصل این است که هر نوع وجوه دریافتی دولت از اشخاص البته، اگر در ازای ار...

ادامه مطلب

اخبار مجامع حرفه ای اقتصادی اخبار ما
اخبار مجامع حرفه ای اقتصادی

سود بانکی باید ۱۲ درصد می‌شد رئیس کل اسبق بانک مرکزی با برشمردن ۳ خطای بانک مرکزی در جریان کاهش نرخ سود بانکی گفت: با تعیین نرخ سود ۱۵ درصد ترازنامه بانک ها در سال ۹۶ هم منفی خواهد شد.
 
به گزارش تسنیم؛ ­طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه فعالیت بانکداری بد...

ادامه مطلب

اخبار مجامع حرفه ای حسابداری اخبار ما
اخبار مجامع حرفه ای حسابداری
 

یش‌نویس استاندارد حسابداری ۳۵ مالیات بر درآمد پیش‌نویس استاندارد حسابداری ۳۵
مالیات بر درآمد
(تدوین شده سال ۱۳۹۶)
کمیته تدوین استانداردهاى حسابداری، براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و با تشکیل جلسات متعدد، پیش‌نویس استاندارد ”مالیات بر درآمد“ را ت...

ادامه مطلب

بورس اوراق بهادار -تازه های بازار سرمایه اخبار ما
بورس اوراق بهادار -تازه های بازار سرمایه

مصوبات جدید کمیته فقهی بورس عضو شورای فقهی بورس با اشاره به مصوبات جدید این شورا، از موافقت اولیه با کلیت فوروارد و یا قرارداد آتی خاص خبر داد.
 
 
سیدعباس موسویان در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، درباره بررسی موضوع پیمان آتی در کمیته فقهی سازمان بورس گفت: در گذشته ما موضو...

ادامه مطلب

اخبار امور مالیاتی اخبار ما
اخبار امور مالیاتی
اصلاح مالیات برارزش افزوده؛ شاید وقتی دیگر/ وعده‌هایی که محقق نشد ۳ مهر , ۱۳۹۷ مالیات بر ارزش افزوده نوعی از مالیات ستانی بر اساس مصرف کالا و خدمات با هدف تامین درآمدهای مالیاتی پایدار و شفاف سازی مبادلات اقتصادی است که در ۱۶۰ کشور جهان اجرا می شود؛ ایران نیز از سال ۸۷ پس از گذشت چندین سال

ادامه مطلب

فرم ارتباط با ما

تلفن همراه شما ...
ایمیل شما ...
نام شما ...
متن پیام شما ...


بالا رفتن سایت