برخی از خدمات ما

اخبار  حسابداری در سال 1397

اخبار حسابداری در سال 1397

اطلاعات بیشتر
نرم افزار

نرم افزار

اطلاعات بیشتر
حسابرسی

حسابرسی

اطلاعات بیشتر
حسابداری

حسابداری

اطلاعات بیشتر

معافیت‌های ‌بیمه‌ای چه کسانی، كدام مشاغل؟

معافیت‌های ‌بیمه‌ای چه کسانی، كدام مشاغل؟

قانون‌گذار برخی افراد یا مشاغل را از امتیاز معافیت پرداخت حق‌بیمه برخوردار کرده است. این اقدام اگرچه ممکن است برای برخی گروه‌ها لازم باشد، ولی توسعه بی‌رویه آن به مشاغل و اقشار گوناگون، اقدام صحیحی نیست و صندوق‌های بیمه‌ای را با بحران مواجه می‌سازد. به‌ویژه اگر دولت به‌عنوان متولی پرداخت معافیت‌های مذکور از تادیه بدهی‌های خود امتناع کند، یا اصولا توانایی پرداخت آن را نداشته باشد. در این نوشتار سعی می‌کنیم به برخی از این معافیت‌ها و همچنین مواردی که دولت متعهد به پرداخت تمام یا بخشی از حق‌بیمه آنان شده، اشاره کنیم:

1️⃣معافیت حق‌بیمه سهم کارفرما طبق قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند (مصوب ۱۶/۱۲/۶۱ مجلس شورای اسلامی): به منظور حمایت از کارگاه‌های کوچک و جلوگیری از ورشکستگی این کارگاه‌ها، که درآمد چندانی ندارند، این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و دولت موظف شد بخشی از حق‌بیمه این کارگاه‌ها را به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کند. در این قانون تعدادی از مشاغل تولیدی و فنی، که در حال حاضر تعداد آن‌ها به ۳۹ شغل بالغ می‌شود، از ۲۰ درصد حق‌بیمه سهم کارفرمایی معاف شده‌اند و فقط ۱۰ درصد حق‌بیمه پرداخت می‌کنند. از ۱۰ درصد مذکور ۷ درصد سهم کارگر و ۳ درصد سهم کارفرما بابت حق‌بیمه بیکاری است. به موجب قانون مذکور دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سال‌های آتی این مصوبه را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور کند. بر این اساس کارگاه‌های مذکور تا ۵ نفر از پرداخت حق‌بیمه سهم کارفرما معاف هستند و بیش از ۵ نفر باید حق‌بیمه را به‌طور کامل (۳۰ درصد) پرداخت کنند. این امتیاز فقط شامل کارگاه‌های کوچک تا ۵۰ نفر بیمه‌شده است و کارگاه‌های بزرگ از شمول این قانون خارج‌اند. همچنین کارخانجات، معادن، پیمانکاران و شرکت‌های خارجی از شمول این قانون مستثنا شده‌اند.

2️⃣بنگاه‌های اقتصادی که نیروی کار خود را از طریق کاریابی‌های وزارت کار و امور اجتماعی جذب کنند تا پایان برنامه پنجم توسعه از پرداخت بیمه سهم کارفرما معاف خواهند بود. طبق ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم (در برنامه پنجم نیز تنفیذ شده است) تمام بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ اگر کارگران و نیروی کار خود را از طریق کاریابی‌های وزارت کار و امور اجتماعی جذب کنند، از پرداخت بیمه سهم کارفرما معاف هستند. باید توجه داشت که فقط کارکنان مازاد بر مندرجات جواز تاسیس اشخاص حقوقی شامل حال این ماده می‌شوند. همچنین کارگاه‌هایی که جواز تاسیس دارند تحت پوشش این ماده هستند و کارگاه‌های فاقد جواز تاسیس نمی‌توانند از تسهیلات این ماده استفاده کنند.

3️⃣قراردادهای پژوهشی با شخص حقیقی مشمول پرداخت حق‌بیمه نیست. در صورتی که قرارداد پژوهشی با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و موسسات تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌ها منعقد شود و این موسسات فاقد بدهی بابت حق‌بیمه به سازمان باشند یا کارکنان آن‌ها مشمول قانون تامین‌اجتماعی نباشند، این قراردادها از پرداخت حق‌بیمه معاف هستند.

 

4️⃣معافیت حق‌بیمه سهم کارگر در مورد جانبازان و ایثارگران: بر اساس این قانون کلیه ایثارگران و جانبازان که از طرف بنیاد شهید و… معرفی می‌شوند از پرداخت حق‌بیمه سهم کارگر (۷ درصد) معاف‌اند. در دستور اداری سازمان تامین‌اجتماعی در این زمینه اعلام شده است از آذرماه سال ۱۳۸۴ از حقوق و مزایای مشمول کسر حق‌بیمه جانبازان و ایثارگران، بابت ۷ درصد بیمه سهم بیمه‌شدگان مزبور شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تامین‌اجتماعی، مبلغی کسر نمی‌شود و تنها حق‌بیمه سهم کارفرمایی آنان محاسبه و به سازمان پرداخت می‌شود. پرداخت ۷ درصد حق‌بیمه سهم بیمه‌شده این افراد، به سهم حق‌بیمه دولت اضافه و در زمره مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی از دولت منظور خواهد شد.

 

5️⃣بند «و» ماده ۸۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (معافیت سهم کارفرمایی): به منظور تشویق و ترغیب بنگاه‌های اقتصادی در جذب نیروی کار و ایجاد اشتغال و فرصت‌های جدید شغلی، با تاکید بر تامین بخش عمده‌ای از سهم بیمه کارفرما، موضوع معافیت با اعمال تخفیف پلکانی در برنامه پنجم توسعه و آیین‌نامه مربوطه مورد توجه قرار گرفت. مشروط بر آنکه واحد، تازه‌تاسیس باشد و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.

6️⃣در اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار (کددار) مصوب ۱۸/۵/۸۸ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه (مصوب ۲۲/۹/۸۸) کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون مذکور از معافیت برخوردارند و می‌توانند به منظور بهره‌مندی از معافیت حق‌بیمه سهم کارفرمایی (۲۰ درصد) بابت فرد دارای کارت مهارت فنی معتبر، مدارک مربوطه را به باجه دریافت شعبه ذی‌ربط ارائه کنند تا مشمول استفاده از این طرح شوند. حق‌بیمه این کارگاه‌ها همه ماهه راسا توسط بیمه‌شده پرداخت می‌شود و حداکثر مهلت پرداخت تا آخرین روز ماه بعد خواهد بود. بیمه‌شده می‌تواند حتی‌الامکان نسبت به پرداخت حق‌بیمه سه ماه آتی با توجه به اعتبار کارت مهارت فنی برابر مقررات مربوطه اقدام کند. بر اساس این قانون ۲۰ درصد حق‌بیمه سهم کارفرمایی توسط دولت و ۷ درصد نیز توسط بیمه‌شده پرداخت خواهد شد.

7️⃣طبق قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳) جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای معلولان، دولت موظف شده حق‌بیمه سهم کارفرما (۲۰ درصد) را از طریق سازمان بهزیستی کشور در اختیار کارفرمایانی، که افراد معلول را به کار می‌گیرند، قرار دهد تا مبلغ مذکور به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت شود

چارت سازمانی

احمد اربابپور بیدگلی

احمد اربابپور بیدگلی

کارشناس ارشد حسابداری

نام متخصص

نام متخصص

تخصص و سمت شخص

نام متخصص

نام متخصص

تخصص و سمت شخص

نام متخصص

نام متخصص

تخصص و سمت شخص

ثبت نام در دوره های آموزشی

حسابداری و حسابرسی حرفه ای

حسابداری و حسابرسی حرفه ای

توضیحات موردنظر شما

حسابرسی

حسابرسی

توضیحات مورد نظر شما

حسابداری تکمیلی

حسابداری تکمیلی

توضیحات مورد نظر شما

حسابداری مقدماتی

حسابداری مقدماتی

برخی از اخبار تخصصی ما

تحقیق و مقاله ی حسابداری اخبار ما
تحقیق و مقاله ی حسابداری
 
 
فرق مالیات بر مصرف با مالیات بر ارزش افزوده؟

  
    فرق مالیات بر مصرف با مالیات بر ارزش افزوده؟.

?طبق اصل 51 قانون اساسی، "هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون." یک معنای این اصل این است که هر نوع وجوه دریافتی دولت از اشخاص البته، اگر در ازای ار...

ادامه مطلب

اخبار مجامع حرفه ای اقتصادی اخبار ما
اخبار مجامع حرفه ای اقتصادی

سود بانکی باید ۱۲ درصد می‌شد رئیس کل اسبق بانک مرکزی با برشمردن ۳ خطای بانک مرکزی در جریان کاهش نرخ سود بانکی گفت: با تعیین نرخ سود ۱۵ درصد ترازنامه بانک ها در سال ۹۶ هم منفی خواهد شد.
 
به گزارش تسنیم؛ ­طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه فعالیت بانکداری بد...

ادامه مطلب

اخبار مجامع حرفه ای حسابداری اخبار ما
اخبار مجامع حرفه ای حسابداری
 

یش‌نویس استاندارد حسابداری ۳۵ مالیات بر درآمد پیش‌نویس استاندارد حسابداری ۳۵
مالیات بر درآمد
(تدوین شده سال ۱۳۹۶)
کمیته تدوین استانداردهاى حسابداری، براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و با تشکیل جلسات متعدد، پیش‌نویس استاندارد ”مالیات بر درآمد“ را ت...

ادامه مطلب

بورس اوراق بهادار -تازه های بازار سرمایه اخبار ما
بورس اوراق بهادار -تازه های بازار سرمایه

مصوبات جدید کمیته فقهی بورس عضو شورای فقهی بورس با اشاره به مصوبات جدید این شورا، از موافقت اولیه با کلیت فوروارد و یا قرارداد آتی خاص خبر داد.
 
 
سیدعباس موسویان در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، درباره بررسی موضوع پیمان آتی در کمیته فقهی سازمان بورس گفت: در گذشته ما موضو...

ادامه مطلب

اخبار امور مالیاتی اخبار ما
اخبار امور مالیاتی
اصلاح مالیات برارزش افزوده؛ شاید وقتی دیگر/ وعده‌هایی که محقق نشد ۳ مهر , ۱۳۹۷ مالیات بر ارزش افزوده نوعی از مالیات ستانی بر اساس مصرف کالا و خدمات با هدف تامین درآمدهای مالیاتی پایدار و شفاف سازی مبادلات اقتصادی است که در ۱۶۰ کشور جهان اجرا می شود؛ ایران نیز از سال ۸۷ پس از گذشت چندین سال

ادامه مطلب

فرم ارتباط با ما

تلفن همراه شما ...
ایمیل شما ...
نام شما ...
متن پیام شما ...


بالا رفتن سایت